Tag Archives: imobil

Cuprinsul Cartii Funciare

       Datorita noilor reglementari cu privire la modul de organizare, intocmirea si receptia lucrarilor de cadastru din cadrul Oficiilor teritorile, prin Ordinul 700 din 2014, s-a schimbat un pic si continutul Cartii Funciare, astfel in randurile de mai jos, persoanele interesate gasesc definitia aferenta imobilului si cuprinsul Cartii Funciare.

            Definitie Imobil

Prin imobil, se întelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități  administrartiv-teritoriale, cu unul sau mai mulți proprietari, care se identifica printr-un număr cadastral unic.

            Cuprinsul Cărții Funciare

Cartea Funciară este alcătuită din titlu si din trei parti : A,B,C.

Titlul Cartii Funciare cuprinde: numarul Cartii Funciare, denumirea Unitatii Administrativ Teritoriale in care este situat imobilul, precum si alte mentiuni stabilite prin legi speciale.

Documentatiile cadastrale se receptioneaza cu atribuire de NC unic pe UAT respectiva.

Cartile funciare se numeroteaza pe fiecare UAT

Partea I, a Cărții Funciare , desemnata in continutul Cărții Funciare si prin litera “A”, cuprinde descrierea imobilului dupa cum urmeaza :

 1.  numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului;
 2.  adresa administrativă a imobilului;
 3.  suprafaţa imobilului rezultată din măsurători, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile;
 4.  extrasul de plan cadastral, care constituie anexă la partea I a cărţii funciare;

Partea a II-a a Cărții Funciare, desemnată în conținutul Cărții funciare și prin litera ”B” cuprinde:

 1.  numele/denumirea proprietarului;
 2. actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum și menționarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;
 3.  strămutările proprietății;
 4. dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul de folosință cu titlu gratuit, corespunzătoare proprietății publice;
 5.  servituțile constituite în folosul imobilului;
 6.  faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la proprietate;
 7. recepţia propunerii de dezlipire ori de alipire şi respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;
 8. obligații de a nu face, interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare;
 9. clauza de inalienabilitate a imobilului și clauza de insesizabilitate;
 10. orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a Cărții Funciare, cu privire la înscrierile făcute.

Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a a cărții funciare, se vor indica:

 1. numărul curent al operațiunii înscrise;
 2.  înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea;
 3.  indicarea tipului de înscriere;
 4.  observații, după caz.

Partea a III-a a Cărții Funciare desemnată în conținutul Cărții Funciare și prin litera ”C” cuprinde:

 1. dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitație, servituțile în sarcina fondului aservit, ipoteca și privilegiile imobiliare, precum și locațiunea și cesiunea de creanță;
 2. faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;
 3. sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor;
 4. orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile efectuate în această parte