Tag Archives: Cadastru

Informarea ampla in vederea rezolvarii problemelor cu cadastru

Pentru inceput am sa explic evolutia generala a unei lucrari de cadastru, la prima inregistrare, necesara proprietarului pentru vanzarea imobilului,  ipoteca imobilului pentru imprumutul in banca,  identificarea exacta a imobilului intr-o tarla ( pentru terenurile din extravilan ) etc.. Initial se ia legatura cu  firma ZOOMACAD, pentru executarea lucrarii. Ulterior se stabileste o intalnire intre proprietar si noi pentru  verificarea actelor de proprietate, identificarea proprietarului dupa un act de identitate si identificarea imobilului. Daca toate aceste documente sunt in ordine se trece la partea tehnica, adica masuratoarea imobilului in coordonate , Sistemul Stereo 1970 (pentru imobilele din afara Bucurestiului) sau Sistemul Local Bucuresti ( pentru terenuri din Bucuresti ). Dupa efectuarea masuratorilor cadastrale se prelucreaza datele preluate din teren, la birou si se intocmeste Dosarul Cadastral. In functie de complexitatea lucrarii , documentatia cadastrala  se va depune in 2 – 3 zile la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara X ( OCPI ), in functie de judetul in care se afla imobilul.  In momentul depunerii, Dosarul Cadastral primeste un numar de inregistrare , dupa care se da in lucru unui inspector , ales aleator de computer, in termen de 7 zile lucratoare se verifica de catre acesta partea tehnica a Dosarului Cadastral depus, conform bazei de date existente la OCPI. Intre timp noi verificam  evolutia Dosarului Cadastral si in cazul in care apar anumite probleme care sunt legate si de proprietar , va vom tine la curent pentru rezolvarea acestora. In cazul in care nu sunt probleme la OCPI,  Dosarul Cadastral primeste Numar Cadastral si pleaca catre Biroul de Carte Funciara , unde v-a sta 7 zile lucratoare pentru verificarea partii juridice referitoare la actele de proprietate si inscrierea Numarului Cadastral in Cartea Funciara.  Documentatia Cadastrala se intoarce la Oficiul de Cadastru de unde poate fi ridicata , dupa 21 de zile lucratoare, de catre noi sau proprietar.  Dosarul Cadastral se va preda proprietarului in cel mai scurt timp.

Nota informativa : Rectificarile cadastrale de orice tip, sunt considerate Lucrari de Cadastru normale , iar tarifele sunt aceleasi ca si la un cadastru normal, la acestea mai trebui anexata o Declaratie notariala de rectificare a limitelor de proprietate sau dupa caz a suprafatei, data de beneficiar.

Continutul Planului Cadastral de baza

- punctele retelei geodezice de sprijin, de indesire si de ridicare

- limitele si punctele de hotar, cu numarul de ordine, pentru hotarul unitatii administrativ-teritoriale si pentru intravilanele componente

- limitele si numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate/imobilelor

- limitele, numerele cadastrale si categoriile de folosinta ale parcelelor

limitele si numerele cadastrale ale constructiilor cu caracter permanent

- reteaua de drumuri

- caile ferate

- apele curgatoare cu sensul lor de curgere

- apele statatoare

- constructiile hidrotehnice

- denumirile localitatilor, apelor, principalelor forme de relief, padurilor, drumurilor si strazilor,

– ale obiectivelor industriale, social-culturale, care sunt prevazute in nomenclatoarele si atlasele oficiale in vigoare

- numerele postale ale imobilelor din intravilane

- codul SIRSUP al unitatii administrativ-teritoriale

- scara de reprezentare

– sistemul de proiectie

– anul de intocmire, schema de dispunere si incadrare a foilor componente la nivelul trapezelor din nomenclatura Sistemului de proiectie Stereografic 1970.

Lucrari de Cadastru General pe baza ortofotoplanurilor

Scopul :

- implementarii planului cadastral index, realizat pe baza ortofotoplanurilor, este de a furniza solutii de cost eficiente, bazate pe utilizarea cat mai larga a datelor cadastrale existente.

Continutul :

– limitele corpurilor de proprietate

- constructiile permanente

elemente de infrastructura – cai ferate, drumuri, ape, canale

– elemente de toponimie aferente

identificatori cadastrali georeferentiati

Precizii :

– pentru pozitia planimetrica relativa a punctelor topografice:

  • ±10 cm in intravilan si ±20 cm in extravilan pentru terenurile plane
  • ±30 cm pentru zonele de deal
  • ±50 cm pentru zonele de munte

Identificatorii cadastrali :

  • sunt definiti ca puncte cu atribut intr-un fisier specific. Toate imobilele, inclusiv elementele de infrastructura (drumuri, cai ferate etc.),  vor primi un identificator cadastral al carui atribut va fi un numar natural (de la 1 la n) unic pe intreaga unitate administrativ-teritoriala.  Amplasarea identificatorilor cadastrali se va face obligatoriu in interiorul corpurilor de proprietate si pe cat posibil in centrul de greutate al acestora.

Nerespectarea termenului la cadastru

Datorita anumitor acte de proprietate mai “complexe” ca numar sau ca si continut, in cazul apartamentelor pot interveni probleme de genul:

– In actul de proprietate numele proprietarului este gresit, difera o litera (Georgiana in loc de Giorgiana cum este in act) sau in B.I. este Giorgiana in act Georgiana sau Adresa imobilului este str.Lacul tei nr. 12, sc.B si in realitate este sc.1, sau in act apare (imobil cu 3 camere, baie, bucatarie, debara, camara…. si in realitate nu mai este debaraua ca proprietarul a daramat-o fara autorizatie) toate aceste probleme sau altele de acest gen, pot duce la decalarea termenului normal sau de urgenta, solicitandu-se un act in plus de inspectorul care verifica dosarul si anume, in cazul adresei gresite proprietarul poate prezenta de la administrator o adeverinta cu confirmarea adresei exacte, acesata ” corecteaza adresa gresita din act”, sau in cazul demolarilor din interiorul apartamentelor a diverselor camere, problema se poate rezolva doar cu autorizatie de demolare (daca acestea sunt mentionate in actul de proprietate) sau daca nu sunt mentionate dependentele si nici solicitata schita anexa, prin schita exacta sub forma noua a imobilului.

Probleme cu suprapunerea la cadastru

Sunt situatii in care, in urma masuratorilor constatam ca suprafata imprejmuita difera de suprafata din acte. Acest fapt se intampla din diverse motive de genul:

– Cand proprietarul si-a construit gardul, nu a solicitat trasarea limitelor de proprietate conform coordonatelor avizate de OCPI si, si-a imprejmuit terenul aproximativ de unde stia el, sau a tinut cont de dimensiuni,, etc.. ne tinand seama de unghiurile si forma terenului, lucru foarte important care schimba situatia.

– Daca nu a existat cadastru niciodata asupara unui imobil, beneficiarul poate a daramat gardul vechi si a incercat sa tina cont de razor, limita de hotar sau alte aspect care a crezut de cuvinta, si a refacut limitele de proprietate, etc…

Toate aceste aspecte, daca nu au fost facute cum trebui de-a lungul timpului, in urma cadastrelor efectuate si ulterioru avizate, au dus ca vecini celor care nu au respectat limitele vechi, cand au solicitat cadastru sa constate ca, vecinul in urnma cadastrului avizat s-a suprapus peste el, cu toate ca fizic in teren poate nu este asa.

Confom noului regulament care s-a introdus de aproape un an si ceva un imobil nu poate sa aiba suprafata mai mare sau mai mica de 2% decat suprafata din acte, sau maxim 5% dar trebui sa prezinte in urma unui proces verbal intocmit de autorizat, semnatura vecinilor (ca acord al lor) ca limitele nu sau schimbat.

Daca exista situati de diferente mai mari de 5% proprietarul trebuie sa faca dovada printr-un act Aditional pentru diferenta de suprafata, altefel imobilul nu poate primi numar cadastral si ulterior intabula.

Situatia suprapunerilor a inceput sa “iasa la iveala” din cauza nerespectari limitelor de proprietate conform cadastrului si in urma trasarilor gresite efectuate la intamplare. Aceste probleme daca nu exista intelegere amiabila pentru rectificare coordonatelor cadastrale intre beneficiare, pot duce si in instanta.

Sunt zone unde datorita suprapunerilor foarte mari care includ mai multe terenuri, aceste se afla in litigiu si pana la rezolvarea problemei, nu se mai pot face alte modificari cadastrale de genul dezmembrarilor, sau inscrierilor constructilor pe teren, vanzari, etc….