Modul de inscriere in Cartea Funciara a unei constructii-condominiu

Atunci cand unele parti sunt comune, indivize iar restul sunt individuale, se intocmeste :

Carte Funciara colectiva pentru intreaga constructie si cate o Carte Funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi reprezentata din :

– apartamente

– spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.

Prin asimilare, poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *