Lista de coduri privind tipurile de proprietate, destinatie, categoria de folosinta, destinatia constructiilor

Tipul de proprietate si codul acesteia

– proprietatea privata a persoanelor fizice- PF

– proprietatea privata a persoanelor juridice- PJ

– domeniul public al statului- DS

– domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale- DAT

– domeniul privat al statului- DPS

– domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale- DAT

Destinatiile terenurilor

– terenuri cu destinatie agricola TDA

– terenuri cu destinatie forestiera TDF

– terenuri aflate permanent sub ape TDH

– terenuri aflate in intravilane TDI

– terenuri cu destinatii speciale TDS

Categorii de folosinta a terenurilor

– arabil A

– vii V

– livezi L

– pasuni P

– fanete F

– paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera PD

– ape curgatoare HR

– ape statatoare HB

– cai de comunicatii rutiere DR

– cai ferate CF

– curti si curti cu constructii CC

– constructii C

– terenuri neproductive si degradate N

Destinatiile constructiilor

– locuinte CL

– constructii administrative si social-culturale CAS

– constructii industriale si edilitare CIE

– constructii-anexa CA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *