Informatii despre Cadastru

Definitie Cadastru

Cadastrul general este un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea , inregistrarea si reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de proprietate , indiferent de destinatie si proprietar, de pe intregul teritoriu al tarii.

( Conform Legii cadastrului si publicitatii imobiliare, nr. 7/1996 )

Rolul Cadastrului

 • proprietari de bunuri imobile si inscrierea lor in registrele cadastrale si carti funciare;
 • intinderea, configuratia si pozitia bunului imobil, precum si a folosintei lui, raportata la destinatia initiala;
 • catagoria de calitate a terenurilor, tinand seama de procesele mari pedogenetice, de lucarile de amenajare existente sau necesare, de bonitarea solurilor si a categoriei de folosinta, de posibilitatile de mecanizare oferite pentru lucariile specifice;
 • resursele funciare si materialul documentar necesar introduceri sau scoateri din circuitul agricol al terenurilor;
 • elementele calitative necesare evaluari bunurilor imobile .

Scopul Cadastrului

Lucrarile de cadastru se executa cu scolul de a pune la dispozitai celor interesati, in orice moment date reale si complete referitoare la bunurile imobile, pentru a contribui la:

 • Reglementarea situatiei juridice a bunurilor imobile si inscrierea lor in cartea funciara, in vederea realizari publicitati imobiliare;
 • Crearea unei baze juste pentru stabilirea impozitului fiscal;
 • Identificarea juridical a resurselor funciare;
 • Furnizarea elementelor necesare pentru intocmirea studilor si proiectelor privind sistematizarea teritoriului si a localitatilor, precum si pentru alegerea amplasamentelor si diferitelor obiective indistriale si social culturale;
 • Intocmire documntatiei pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
 • Cunosterea terenurilor aflate in administrarea ministerelor sau departamentelor din diferite sectoare ale economiei natioanle, precum si a modului de folosire a acestora in raport cu destinatia lor initiala;
 • Obtinerera de date reale cu privire la starea fondului cailor de comunicati (drumuri, cai ferate, strazi), necesare pentru planificarea lucrariilor de intretinere;
 • Cunoasterea si inventarierea fondului imobiliar edilitar si a stari acestuia;
 • Cunoasterea si inventarierea fondului silvic pentru amenajarea si exploatarea rationala a padurilor ;
 • Cunoasterea si inventarierea fondului apelor, pentru amenajarea si regularizarea cursurilor de apa pentru cunoasterea zonelor supuse pericolului inundatilor, precum si pentru folosirea eficeinta a pontentialului apelor;
 • Cunoasterea si inventarierea si evindenta terenurilor si subsoluri care contin diverse bogati minerale sau petrolifere ;
 • Protectia mediului inconjurator;
 • Realizarea de baze de date cadastrale necesare bancilor de date urbane si sistemelor informationale ale teritoriului.

Importanta Cadastrului General

Consta in faptul ca furnizeaza date reale privitoare la bunurile imobile (pozitie, marime, folosinta, proprietar), necesare in toate ramurile economiei nationale.

Cadastrul este un instrument deosebit de important pentru economia de piata deoarece furnizeaza documentele care dau siguranta tranzactilor care au loc pe piata bunurilor imobile.

De asemenea, importanta lucrarilor de cadastru este prin ordin pentru intocmirea sistemelor informationale ale teritoriului, capabile sa furnizeze rapid date reale tuturor organismelor de gestionare si planificare a bunurilor imobile din sectoarele importante ale economiei nationale.

De unde vine notiunea de Cadastru ?

Proprietatea asupra terenurilor, a stat in toate timpurile , la baza tuturor civilizatiilor si a stabilitatii institutiilor. Statutul proprietatii s-a transformat in formele cele mai moderene, pe care le cunoastem astazi.

In acelasi timp , statul a cautat sa cunoasca si sa se informeze bine asupra intinderii, caracteristicilor si repartizarii proprietatilor private sau publice, de pe teritoriul sau. Ca urmare a acestui fapt, s-a simtit foarte repede nevoia si necesitatea de a reprezenta pe planuri si de a descrie si consemna registre, limitele si proprietatile membrilor societatii. Pentru a asigura proprietarilor garantia drepturilor lor, pentru a avea o evidenta clara si a le controla dar si pentru a permite o stabilire echitabila a impozitului pe teren si pe constructii, statul a creat Cadastrul, o institutie care a existat sub diferite forme, din cele mai vechi timpuri, in foarte multe state.

La originea cuvantului Cadastru sta , dupa unii autori , cuvantul grec katastikon, format din prefixul kata, care inseamna : de sus in jos si cuvantul neo-grecĀ  stikon, care inseamna : registrul de impunere sau carte de insemnari sau carte de comert.

Dupa alti autori , cuvantul Cadastru , deriva dintr-un cuvant vechi, medieval capitastrum , aflat in stransa legatura cu capitionis registrum ori capitum registrum si care la inceput reprezenta impozitul pe capul familiei.

Ce Sunt Masuratorile Terestre?

Inca din antichitate masuratorile terestre au devenit o necesitate , fiind determinate de nevoile oamenilor pentru a cunoaste Pamantul : atat ca forma si dimensiuni , cat si pentru reprezentarea suprafetelor de teren pe plan, in scopul organizarii lucrarilor agricole, de transporturi si constructii.

In zilele noastre masuratorile terestre au o mare importanta pentru economia nationala, fiind utilizatae in foarte multe domenii de activitate.

Lucrarile cadastrale(de cadastru) se impart in lucrari de teren si lucrari de birou. Obiectivul lucrarilor de teren il constituie masuratorile iar cel al lucrarilor de birou efectuarea calculelor si intocmirea grafica a planurilor, necesare dosarului de cadastru .

Cine Suntem?

Suntem o echipa tanara de ingineri specializati si autorizati in domeniul geodezic, specializarea cadastru, cu o vasta cunostinta in domeniul Geodeziei, sectorul Cadastral si Topografic. Experienta noastra sta la baza infiintarii si dezvoltarii firmei ZOOMACAD. Portofoliul nostru reprezinta cartea noastra de vizita si recomandarile provenite din acest segment de activitate.

Prestam servicii de cadastru si servicii imobiliare legate de cadastru, in Bucuresti si Ilfov la preturi ieftine, adecvate starii economice actuale a Romaniei.

Cu Ce Ne Diferentiem De Alte Firme?

ZOOMACAD lucreaza la promtitudine maxima : optimizand timpul de executie al masuratorilor terestre si intocmirea dosarului cadastral.

Profesionalismul nostru in cadastru se bazeaza pe identificarea corecta a nevoilor clientului si rezolvarea problemelor acestuia , mentinand pe toata durata contractului sau a colaborarii stransa legatura client-firma.

Calitatea si precizia intocmirii lucrarilor cadastrale si topografice este data de noua tehnologie folosita in domeniu : aparatura profesionala GPS (Global Positioning System) si statie totala Leica TCR 407 Ultra , care in stransa legatura cu software-ul specializat, rulat de PC, duc la prelucrarea si intocmirea precisa si corecta a documentatiei cadastrale.

Raportul calitate /pret , pe care S.C. ZOOMACAD S.R.L. il ofera clientilor se determina in functie de gradul de complexitate a lucrarii, el fiind favorabil atat pentru client cat si pentru firma.

Consultanta oferita de noi in domeniul de activitate este gratuita si vizeaza exclusiv actele necesare intocmirii documentatiei cadastrale, modul de operare a datelor masurate in teren , situatia documentatiei cadastrale in toate etapele acestuia -atat in timpul prelucrarii datelor la birou cat si atunci cand acesta se afla la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ( OCPI ) in vederea verificarii si avizarii partii tehnice a documentatiei cadastrale-ulterior la biroul de Carte Funciara pentru verificarea partii juridice referitoare la actele de proprietate si inscrierea in Cartea Funciara a numarului cadastral.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *