In ce constau Lucrarile Tehnice de Cadastru, la nivelul unei unitati administartiv – teritoriale

In vederea realizarii receptiei, “dosarul de delimitare”, care trebuie sa cuprinda urmatoarele piese :

- memoriul tehnic

- schita generala a hotarului unitatii administrativ-teritoriale

- schitele segmentelor de hotar cuprinse intre doua puncte de trei sau mai multe hotare, cu acordul si semnaturile membrilor comisiei de delimitare

- dosarul de verificare a lucrarilor de delimitare, intocmit potrivit regulamentelor aprobate de O.N.C.G.C.;

- schitele de reperaj ale tuturor punctelor materializate

- descrierile topografice ale tuturor punctelor materializate (anexa nr. opt)

- inventarul de coordonate pentru toate punctele de hotar (materializate si nematerializate)

- inventar de coordonate pentru toate punctele materializate, pe suport magnetic (fisier ASCII conform modelului prezentat in anexa nr. 15)

- date rezultate din masuratorile de teren si prelucrarile acestora, pe suport magnetic – fisier ASCII (denumire/numarul punctului de statie, denumire/numerele punctelor vizate, directii masurate, distante masurate, calcule, tolerante, erori)

- schema masuratorilor efectuate (schita vizelor)

- suprafata teritoriului calculata din coordonatele tuturor punctelor de hotar

- procesul-verbal de delimitare cadastrala, cu descrierea tronsoanelor de hotar corespunzatoare fiecarei unitati administrativ-teritoriale vecine, cu semnaturile membrilor comisiei de delimitare (anexa nr. 13)

- copii de pe scrisorile de convocare trimise consiliilor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale vecine si, dupa caz, Prefecturilor si O.J.C.G.C. vecine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *