Erori admise in determinarea punctelor in cazul imobilelor imprejmuite-neamprejmuite, pentru care se executa o documentatie cadastrala

Eroarea de identificare a punctului de contur :

  • in cazul imobilelor imprejmuite  – 10 cm
  • in cazul imobilelor neamprejmuite – 30 cm

Eroarea pozitiei reciproce a punctelor de contur ale imobilelor – 10 cm.

Eroarea de pozitie absoluta a punctelor, incluzând erorile nientionate si erorile punctelor retelei geodezice de sprijin, nu vor depasi:

  • in cazul imobilelor imprejmuite – 20 cm
  • in cazul imobilelor neimprejmuite – 40 cm. .

In cazul realizarii masuratorilor intr-un sistem local de coordonate, cu integrarea in sistemul national de proiectie Stereografic 1970 cu ajutorul unor puncte determinate grafic, eroarea de pozitie absoluta a punctelor nu va depasi – 1,50 m.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *