Scoaterea din circuitul agricol-intravilan

  • Cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz;
  • Extrasul de Carte Funciara pentru informare si Copia Actului de proprietate sau alt act de detinere valabil incheiat (de exemplu : Contract de Concesiune, Arenda, Inchiriere), insotit de acordul proprietarului;
  • Documentatia Cadastrala;
  • Certificatul de Urbanism ( se ia de la Primarie ), insotit de Planul de Incadrare in Zona si de Planul de Situatie in care se evidentiaza suprafetele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol;
  • Avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *