Continutul Documentatiei de Cadastru, necesare intabularii dreptului de proprietate, asupra unui imobil neanscris in Cartea Funciara

- Cererea de solicitare informatii si conventie, anexa nr.1

– Cererea receptie si inscriere, conform anexa nr.2

– Declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr.5

– Descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr.10

– Plan de incadrare in zona scara 1:2000 – 1:5000, scara 1:10000

– Plan de amplasament si delimitarea al imobilului scara 1:200 – 1:5000, dupa caz – conform  anexei nr.11

–  Extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar;

- releveele scara  1:50 – 1:500, dupa caz, pentru constuctiile care fac obiectul unor sarcini, constructiile care au mai multi proprietari sau la solicitarea proprietarului confonn anexei nr.12

- Tabel de miscare parcelara conform  anexei nr. 13

– masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform  anexei nr. 14 si prin tehnologia GPS (Global  Positioning System), anexei nr.15;

- Calculul suprafetelor

- Descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare

- dovada plaltii tarifelor pentru receptie si inscriere in Cartea Funciara

- Actul de proprietate

– Certificatul fiscal

Daca nu exista deschisa Carte Funciara colectiva, documentatia se completeaza cu foaie colectiva care contine datele din Cartea de Imobil a asociatiei de locatari cu privire la lista apartamentelor, suprafata blocului, suprafata utila a apartamentelor, descrierea partilor comune, suprafata terenului aferent blocului – anexa nr.9.

Documentatia se preda pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care permit tipizarea conform modelelor din anexele prezentate si in formate care sa permita accesul si transferul de date.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *