Continutul Documentatiei de Cadastru necesare, inscrierii dezlipirii unui imobil

Documentatia pentru dezlipire contine:

- Cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr.1

- Cerere de receptie a documentatiei pentru dezlipire, conform anexei nr. 3

– Declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr.5

- Extras de Carte Funciara pentru informare

– Descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexel nr.10

– Planul de amplasament si delimitare a imobilului scara 1:200 – 1:5000 cu propunerea de dezlipire – conformĀ  anexei nr.16

- Planurile de amplasament si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire – conform anexei nr.11

- masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezulta din dezmembrare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.15

- Calculul suprafetelor

– Descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare

- dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in Cartea Funciara

Operatiunea de dezmembrare a unui imobil este considerata finalizata in momentul in care persoana care a verificat documentatia valideaza operatiunea in baza de date grafica si textuala pe baza incheierii de inscriere in Cartea Funciara.

Documentatia se intocmeste pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care sa permita tipizarea conform normelor din anexele prezentate si in formate care sa permita accesul si transferul de date.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *