Continutul Documentatiei de Cadastru, pentru descrierea dezmembrarii Dreptului de proprietate

- Cerere de solicitare informatii si conventie- anexa nr.l

- Cererea de receptie si iscriere-anexa nr.2

– Descrierea lucrarilor topografice si geodezicc, intocmita – anexa nr. 10

- copie dupa Planul de amplasament si delimitarea imobilului existent

- Plan de amplasament si delimitare a imobilului sara  1:200 Р1:5000, dupa caz, intocmit pe baza Planului de amplasament initial Рanexa nr.ll

Рmasuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate Рanexa nr.14  sau prin tehnologie GPS, prezentate Рanexa nr.15

- Calculul suprafetelor

- Descrierile topografice ale punctelor noi

- Extrasul de Carte Funciara pentru informare

– dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in Cartea Funciara

- Actul autentic sau Hotararea Judecatoreasca definitiva si irevocabila de constituire a dezmembramintelor dreptului de proprietate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *