Continutul Documentatiei de Cadastru , necesare inscrierii unei constructii definitive, pe un teren inscris in Cartea Funciara

- Cerere de solicitare informatii si conventie, conform  anexei nr.1

- Cerere de receptie si inscriere, conform anexei nr.2

- Descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conforml anexei nr.10

- copie dupa Planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se edifica o constructie definitiva noua sau se extinde o constructie

- Plan de amplasament si delimitare a imobilului scara 1:200 – 1:5000, dupa caz, intocmit pe baza planului de amplasament initial, pe care s-a transpus / extins noua constructie, conform anexei nr.11

– masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.14  sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.15

- Calculul suprafetelor

- Descrierile topografice ale puctelor noi din reteaua de indesire si ridicare

- extrasul de Carte Funciara pentru informare

– dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in Cartea Funciara

- Autorizatie de construire si Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau dupa caz, Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei, eliberat de Primaria localitatii unde este situat, conform anexei nr.17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *