Continutul Documentatiei de Cadastru, necesare inscrierii modificarii suprafetei unui imobil

- Cerere de solicitare informatii si conventie – anexa nr.1

– Cerere de receptie si inscriere – anexa nr.2

– Descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita – anexa nr.10

– copie dupa Planul de amplasament si delimitare a imobilului care este supus modificarii suprafetei

– Planul de amplasament si delimitare intocmit pentru imobilul a carui suprafata se modifica, scara 1:200 – 1:5000, anexa nr.11

Рmasuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate Рanexa nr. 14  sau prin telnlologie GPS, prezentate Рanexa  nr.15

– Calculul suprafetelor

– Descrierile topografice ale punctelor noi

- Extrasul de Carte Funciara pentru informare

– dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in Cartea Funciara

- Hotarare Judecatoreasca definitiva si irevocabila sau Declaratie autentica de vointa si Proces-verbal de vecinatate cu semnaturile vecinilor – anexa nr.18 ( vecinii : stanga, dreapta, fata,spate )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *