Continutul Documentatiei de Cadastru, necesare inscrierii modificarii limitei de proprietate

- Cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr.1

– Cerere de receptie si inscriere, conform anexei nr.2

– Descrierea lucrarilor topografice si geodezice, conform anexei nr. 10

- copii dupa Planurile de amplasament si delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificarii limitelor

– Planuri de amplasament si delimitare ale imobilelor, intocmite pentru fiecare imobil a carui limita se modifica, scara 1:200 – 1:5000, dupa caz – anexei nr.11

– masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate – anexei nr. 14 sau prin tehnologie GPS, prezentate – anexa nr.15

– Calculul suprafetelor

– Descrierile topografice ale punctelor noi

- Extrasele de Carte Funciara pentru informare

– dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in Cartea Funciara

- Hotarare Judecatoreasca, definitiva si irevocabila sau Declaratie autentica de vointa intre parti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *