Scoaterea din circuitul agricol-extravilan

 • Cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz;
 • Extrasul de Carte Funciara pentru informare;
 • Copia Actului de Proprietate sau a altui act de detinere valabil incheiat (de exemplu : Contract de Concesiune, Arenda, Inchiriere), insotit de acordul proprietarului;
 • Documentatia Cadastrala;
 • Certificatul de Urbanism, insotit de Planul de Situatie si de Planul de Incadrare in Zona; Planul de Situatie va evindentia suprafata propusa pentru scoaterea din circuitul agricol;
 • Documentatia pentru incadrarea terenului in clase de calitate;
 • Expertiza de evaluare a terenurilor efectuata de evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
 • Copii ale documentelor de plata a taxelor de protectie la Fondul de ameliorare a fondului funciar, virate in conturile Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
 • Avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intravilanului;
 • Avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare;
 • Avizul Directiei consolidarea proprietatii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor si/sau al Directriei generale implementare politici sectoriale si de piata;
 • Memoriul tehnic al lucrarii, in care se descrie obiectivul de investitiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *