Continutul Documentatiei Cadastrale necesare inscrierii mai multor imobile

- Cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr.1

Cerere de receptie a documentatiei pentru alipire, conform anexei nr.3

Extras de Carte Funciara pentru informare

- Declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea  imobilului masurat, conform anexei nr. 5

- Descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei  nr. 10

Planul de amplasament si delimitare a imobilului Scara  1:200 – 1:5000 cu propunerea de alipire – conform anexei nr.16

- Plan de amplasament si delimitare pentru imobilul rezultat din alipire – conform anexei nr. 11

- Masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezulta din alipire, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.15

- Calculul suprafetelor

– Descrierile topografice ale punctelor noi

- dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in Cartea Funciara

Operatiunea de alipire a imobilelor este considerata finalizata in momentul in care persoana care a verificat documentatia valideaza operatiunea in baza de date grafica si textuala pe baza Incheierii de inscriere in Cartea Funciara.

Documentatia se intocmeste, pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care sa permita tipizarea  conform modelelor din anexele prezentate si in formate care permita accesul si transferul de date.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *