Categoriile de Lucrari , pentru care se executa receptia O.C.P.I.

Receptia se va efectua pe baza dosarului de verificare intocmit de persoane fizice sau juridice autorizate, altele decat cele ale executantului. Receptia are drept scop confirmarea indeplinirii clauzelor din contracte la terminarea lucrarilor sau a etapelor de lucrari, potrivit conditiilor tehnice prevazute in prezentele norme tehnice si in caietele de sarcini.

Din punct de vedere contractual, prin operatiunea de receptie se constata si se recunoaste oficial ca lucrarea s-a incheiat si poate fi utilizata potrivit normelor stabilite de O.N.C.G.C. Prin receptionarea lucrarii, executantul se elibereaza de obligatiile contractuale  iar  O.J.C.G.C., in calitate de beneficiar al lucrarii, preia raspunderile in privinta utilizarii, valorificarii si intretinerii ei.

Potrivit prevederilor contractuale se pot efectua receptii partiale, dar numai pe faze de lucrari incheiate prevazute in contract.

Receptia finala a lucrarilor de introducere si intretinere a cadastrului general – partea tehnica – se considera incheiata dupa afisarea, timp de 60 de zile, a rezultatelor masuratorilor si rezolvarea contestatiilor cu privire la exactitatea masuratorilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *