Cadastru si Intabulare

Cadastru si intabularea este imperativa in cazul in care doriti sa vindeti, sa ipotecati sau sa asigurati un imobil. Siguranta de care da dovada serviciul integrat de cadastru si intabulare, face posibila tranzactionarea proprietatii pe piata imobiliara, asfel ele devin mult mai sigure odata ce s-a atribuit Numarul Cadastral si numarul de Carte Funciara.

Cadastru si Intabulare in Bucuresti si imprejurimi pentru:

 • Apartamente si Garsoniere
 • Terenuri intravilane/extravilane
 • Terenuri cu case
 • Inscrierea/Demolarea  unei  constructii pe teren
 • Aviz Tehnic pentru obtinerea numarului postal pentru imobilele din Bucuresti
 • Dezmembrari (lotizari) de terenuri intravilane si extravilane
 • Comasari ( alipiri ) de terenuri sau parcele
 • Studii topografice pentru realizarea diferitelor investitii in toate fazele intocmirii documentatiilor  pentru P.U.Z., P.U.D.,  P.A.D., P.A.C., C.U.T.
 • Cadastru de specialitate : agricol, forestier, al apelor,  fondului imobiliar, retelelor edilitare , terenurilor cu destinatie speciala ( Cailor de comunicatii- cailor ferate, drumurilor, porturilor, aeroporturilor )
 • Realizarea planurilor topografice de situatie in format analogic si digital
 • Ridicari topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii, amenajari, restructurari)
 • Trasari de axe pentru constructii,intarusari, cote, limite de proprietate
 • Scoateri din circuitul Agricol
 • Obtinerea Extrasului de Carte Funciara pentru Informare
 • Consultanta de specialitate in domeniu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *