Monthly Archives: March 2015

Scoaterea din circuitul agricol-extravilan

 • Cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, dupa caz;
 • Extrasul de Carte Funciara pentru informare;
 • Copia Actului de Proprietate sau a altui act de detinere valabil incheiat (de exemplu : Contract de Concesiune, Arenda, Inchiriere), insotit de acordul proprietarului;
 • Documentatia Cadastrala;
 • Certificatul de Urbanism, insotit de Planul de Situatie si de Planul de Incadrare in Zona; Planul de Situatie va evindentia suprafata propusa pentru scoaterea din circuitul agricol;
 • Documentatia pentru incadrarea terenului in clase de calitate;
 • Expertiza de evaluare a terenurilor efectuata de evaluatori atestati de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
 • Copii ale documentelor de plata a taxelor de protectie la Fondul de ameliorare a fondului funciar, virate in conturile Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
 • Avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intravilanului;
 • Avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare;
 • Avizul Directiei consolidarea proprietatii, reforma structurilor de exploatare si conservarea solurilor si/sau al Directriei generale implementare politici sectoriale si de piata;
 • Memoriul tehnic al lucrarii, in care se descrie obiectivul de investitiei.

Informarea ampla in vederea rezolvarii problemelor cu cadastru

Pentru inceput am sa explic evolutia generala a unei lucrari de cadastru, la prima inregistrare, necesara proprietarului pentru vanzarea imobilului,  ipoteca imobilului pentru imprumutul in banca,  identificarea exacta a imobilului intr-o tarla ( pentru terenurile din extravilan ) etc.. Initial se ia legatura cu  firma ZOOMACAD, pentru executarea lucrarii. Ulterior se stabileste o intalnire intre proprietar si noi pentru  verificarea actelor de proprietate, identificarea proprietarului dupa un act de identitate si identificarea imobilului. Daca toate aceste documente sunt in ordine se trece la partea tehnica, adica masuratoarea imobilului in coordonate , Sistemul Stereo 1970 (pentru imobilele din afara Bucurestiului) sau Sistemul Local Bucuresti ( pentru terenuri din Bucuresti ). Dupa efectuarea masuratorilor cadastrale se prelucreaza datele preluate din teren, la birou si se intocmeste Dosarul Cadastral. In functie de complexitatea lucrarii , documentatia cadastrala  se va depune in 2 – 3 zile la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara X ( OCPI ), in functie de judetul in care se afla imobilul.  In momentul depunerii, Dosarul Cadastral primeste un numar de inregistrare , dupa care se da in lucru unui inspector , ales aleator de computer, in termen de 7 zile lucratoare se verifica de catre acesta partea tehnica a Dosarului Cadastral depus, conform bazei de date existente la OCPI. Intre timp noi verificam  evolutia Dosarului Cadastral si in cazul in care apar anumite probleme care sunt legate si de proprietar , va vom tine la curent pentru rezolvarea acestora. In cazul in care nu sunt probleme la OCPI,  Dosarul Cadastral primeste Numar Cadastral si pleaca catre Biroul de Carte Funciara , unde v-a sta 7 zile lucratoare pentru verificarea partii juridice referitoare la actele de proprietate si inscrierea Numarului Cadastral in Cartea Funciara.  Documentatia Cadastrala se intoarce la Oficiul de Cadastru de unde poate fi ridicata , dupa 21 de zile lucratoare, de catre noi sau proprietar.  Dosarul Cadastral se va preda proprietarului in cel mai scurt timp.

Nota informativa : Rectificarile cadastrale de orice tip, sunt considerate Lucrari de Cadastru normale , iar tarifele sunt aceleasi ca si la un cadastru normal, la acestea mai trebui anexata o Declaratie notariala de rectificare a limitelor de proprietate sau dupa caz a suprafatei, data de beneficiar.